Polityka Handlowa 2021

Szanowni Klienci,

Bardzo dziękujemy za współpracę i niezwykłe doświadczenia w roku 2020. Przeszliśmy wspólnie przez okres głębokich i gwałtownych przeobrażeń. Uczyliśmy się razem, jak adoptować nową normalność w codziennych zawodowych działaniach.

Polityka Handlowa 2021 zawiera zapisy, które są rezultatem zmian zachodzących na rynku i ewolucji produktów reklamowych. Oto najważniejsze z nich:

  • Kanały naziemne tworzą unikalne możliwości zasięgowe. Wzrasta istotność TVN7, dostępnego w cenniku, pakiecie łączonym MAX oraz wybranych produktach PTV.
  • Pakiety demograficzne i zasięgowe poprawią swoją efektywność dzięki zmianom w kompozycji i zawartości programowej kanałów.
  • Nasz Digital to nie tylko nowy format oferty video. Podniesiemy precyzję danych własnych, wprowadzimy mechanizm DAI, rozbudujemy produkty Content Marketingu oraz zaproponujemy rozwiązania e-commerce.

Podstawowe zasady handlowe nie uległy zmianom. Oto najważniejsze korekty:

  • Połączono deklaracje TV i DG.
  • Klaster negocjacyjny ma 2 poziomy: powyżej 46M i pomiędzy 36M - 46M, w którym dodatkowym warunkiem jest satysfakcjonujący udział w wydatkach.
  • Pula GRP wykorzystywana na działania innowacyjne, w których TV jest zintegrowana z DG jako element rozwiązań e-commerce, CM lub innych inicjatyw multiscreenowych. Limit tak wykorzystywanych zasobów, wyłączony z zasad PH, to nie więcej niż 2 tyś miesięcznie i maksymalnie 15 tyś rocznie.

Wierzymy, że tak przygotowana oferta spełni oczekiwania i stworzy warunki nie tylko dla kontynuacji współpracy, lecz także do rozszerzenia jej o nowe obszary i działania.

Życzę bezpieczeństwa i wszystkiego, co jest dziś dla Państwa ważne.

Pozdrawiam,
Piotr Tyborowicz

Polityka Handlowa Programów Telewizyjnych TVN Media 2021