POLITYKA HANDLOWA 2016

27 listopada 2015 roku

 

Szanowni Państwo,

Wkrótce minie drugi rok od kiedy publikujemy i konsekwentnie realizujemy zasady Polityki Handlowej. Z dzisiejszej perspektywy pozytywnie oceniamy efekty wdrożenia jej założeń, dzięki którym zasady naszej współpracy stały się ustrukturyzowane i przejrzyste, co mamy nadzieję, pozwala na budowanie zaufania wśród naszych Partnerów biznesowych. Przekonują nas o tym najważniejsze skutki podjętych działań:

- jednolite warunki handlowe uzależnione od wysokości rzeczywistych inwestycji,

- wzajemne respektowanie złożonych deklaracji,

- pełna transparentność podejmowanych działań wsparta publikacją raportów niezależnych audytorów, potwierdzających brak odstępstw od przyjętych zasad.

 

Wierzymy, że TVN Media to dziś gwarancja wiarygodności, transparentności, bezpieczeństwa i efektywności komunikacji marketingowej. Dziękujemy wszystkim Partnerom za wsparcie we wdrażaniu zmian oraz wierzymy, że korzyści związane z obecną sytuacją rynkową są przede wszystkim Waszym udziałem.

 

Dziś oddajemy w Państwa ręce opis Polityki Handlowej obowiązującej na 2016 roku. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian, które są rezultatem uwag zgłaszanych przez naszych Klientów oraz obserwacji ewolucji rynku. Żadna z fundamentalnych zasad nie została zmieniona. Najważniejsze zmiany w roku 2016 to:
 

1) Zmiany w strukturze klastrowej:

- dodatkowe klastry dla Klientów Strategicznych (klastry: 17-20 mln, 20-25 mln oraz 25 mln+),

- zmiany klastrów dla produktów MIX KIDS,

- zwiększenie tolerancji kosztowej wewnątrz klastrów;

 

2) Wprowadzenie nowych produktów:

- pakietu targetowego w kanale TVN (dostępne opcje: Kobiety 25-49, Kobiety 16-49 z miast 50 tyś +),

- poszerzenie oferty pakietów w ramach Premium TV (opcje: MIX Family i MIX Prime 17:00 – 23:00),

- wielosegmentowego produktu Multiscreen, który integruje reklamę telewizyjną i internetową.

 

Polityka Handlowa wyznacza ramy dla negocjacji warunków handlowych mających odzwierciedlenie w umowach rocznych. Podpisanie umowy ramowej rocznej w terminie do 26 lutego 2016 r., podobnie jak w poprzednim roku, będzie premiowane rabatem dla Reklamodawcy. Zwracamy również uwagę na List Zarządu TVN Media Sp. z o.o. w sprawie przetargów i ofert.

 

Wierzymy, że nadchodzący rok będzie dla wszystkich współpracujących z nami Partnerów okresem wzrostu i biznesowego rozwoju. Zrobimy wszystko, aby naszymi działaniami do tego rozwoju w istotny sposób się przyczyniać.

 

Piotr Tyborowicz

Dyrektor Biura Reklamy TVN Media

 

Dokumenty do pobrania:

Polityka Handlowa Programów Telewizyjnych TVN Media 2016

Ogólne Warunki Zawierania Umów 2016

OWZU załącznik nr 1 - Wzór pełnomocnictwa 2016

OWZU załącznik nr 1a - Wzór odwołania pełnomocnictwa 2016

OWZU załącznik nr 2a - Oświadczenie Reklamodawcy 2016

OWZU załącznik nr 2b - Oświadczenie Sponsora 2016