Polityka Handlowa 2014

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy jednolity tekst Polityki Handlowej TVN Media w roku 2014. Dokument ten uszczegóławia podstawowe zasady opublikowane w grudniu ubiegłego roku na stronie www.reklama.tvn.pl.

Polityka Handlowa w pełnym brzmieniu obowiązuje wszystkich Klientów składających zlecenia na kampanie w TVN Media począwszy od kwietnia tego roku.

Z poważaniem,

Biuro Reklamy TVN Media.

 

Pliki do pobrania:

Polityka Handlowa Programów Telewizyjnych TVN Media 2014
Ogólne Warunki Zawierania Umów 2014
Załącznik nr 1 (OWZU) - Wzór pełnomocnictwa
Załącznik nr 1a (OWZU) - Wzór odwołania pełnomocnictwa
Załącznik nr 2 (OWZU) - Metryczka Reklamy