List do Partnerów Biznesowych

Szanowni Państwo

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że bierzemy udział w akcji „Media bez wyboru”. W ten symboliczny sposób chcemy pokazać, jaki wpływ na branżę mediową może mieć proponowana opłata od reklam.

W jej wyniku nasi widzowie mogą zostać pozbawieni wyboru i różnorodności, do której są przyzwyczajeni. Wpłynie to na polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także na inwestycje w polskie produkcje, reklamę, kulturę, rozrywkę, sport i polskie media.

Skutki nowych regulacji mogą również dotknąć wszystkie podmioty działające i współpracujące z rynkiem mediów. Dlatego zdecydowaliśmy się działać.

Akcja potrwa maksymalnie 24 godziny.

Zachęcamy do zapoznania się z listem otwartym, który jest umieszczony na naszej stronie internetowej https://prasa.tvn.pl/127083-list-otwarty-do-wladz-rzeczypospolitej-polskiej-i-liderow-ugrupowan-politycznych.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i wsparcie.

Z poważaniem,
Piotr Tyborowicz

---------------------------------------------------

Dear Sir/Madam,

We would like to inform you that we are taking part in ‘Media without choice’ campaign. In this symbolic manner we want to present the kind of threat the advertising fee proposed by the government poses to the media industry.

As a result our viewers may be deprived of their right to choose and of the diversity of available media, which they are used to having. It will affect the Polish viewer, listener, reader, and Internet user, as well as Polish production, culture, entertainment, sports and the Polish media. The effects of the new regulations may also impact all entities operating on the media market or cooperating with it. That is why we decided to act.

The campaign will last a maximum of 24 hours.

We also encourage you to read the open letter available on our website: https://prasa.tvn.pl/127083-list-otwarty-do-wladz-rzeczypospolitej-polskiej-i-liderow-ugrupowan-politycznych.

We ask for your understanding and support.

Thank you
Piotr Tyborowicz