Informacja nt. daty publikacji Polityki Handlowej 2019 oraz terminu podpisania umów rocznych

Warszawa, 9 października 2018 r.

Szanowni Partnerzy,

Wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom rynku informujemy, że Polityka Handlowa Programów Telewizyjnych na rok 2019 zostanie opublikowana 12 listopada 2018 r., natomiast podpisanie umów rocznych planowane jest w terminie do 25 stycznia 2019 r.

Z wyrazami szacunku
Piotr Tyborowicz
Dyrektor Biura Reklamy,
Prezes Zarządu TVN Media