Biuro Reklamy TVN Media
otwiera sprzedaż specjalnego pakietu GRP na kwiecień

Specjalny pakiet GRP oferowany w kwietniu zawiera stacje TVN, TVN7 i TVN24. Skład pakietu jest analogiczny jak w przypadku pakietu TVN MAX, z modyfikacją polegającą na dodatkowym udziale GRP kanału TVN24 do 10%. Wydatki przeznaczone na produkt zaliczają się do segmentu TVN. Koszty, rabaty, dopłaty i rozliczenia są realizowane na zasadach tożsamych z pakietem TVN MAX.