AD_AUCTION W TVN MEDIA! - OFERTA ZAKUPU REKLAMY W SYSTEMIE AUKCYJNYM

W kwietniu TVN Media wprowadza do swojej oferty nowy model zakupu reklamy.  Na początku umożliwiona zostanie licytacja ceny specjalnych bloków reklamowych.

Zakup reklamy będzie realizowany z wykorzystaniem narzędzia Ad_Auction, dzięki któremu cały proces odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, co zagwarantuje wszystkim uczestnikom obserwację kolejnych postąpień (tj. kwot, o jakie zmienia się proponowana cena podczas licytacji), czas na podjęcie decyzji oraz zapewni transparentność wszystkich podejmowanych działań. 

„Początek roku 2022 to w naszej Grupie czas wdrożeń innowacyjnych rozwiązań produktowych i handlowych. Ogłoszona kilkanaście dni temu oferta Addressable TV zaciera granice wytyczane pomiędzy komunikacją w produktach linearnych i online. Z kolei formuła Ad_Auction dynamizuje nasz model współpracy z rynkiem. Zakładam, że sprzedaż zasobów w tym systemie zmieni wiele nie tylko w sposobie ich wyceny, lecz przede wszystkim w zrozumieniu, co rzeczywiście wpływa na ocenę wartości komunikacji.” - mówi Piotr Tyborowicz, Dyrektor Biura Reklamy TVN Media. 

Oferta kwietniowej aukcji to dziewięć 30-sekundowych bloków reklamowych. Każdy z nich będzie przeznaczony dla jednego reklamodawcy i zostanie wyemitowany w majowej ramówce kanału TVN. Bloki te będą umieszczone tuż przed premierami najchętniej oglądanych pozycji filmowych i rozrywkowych, w tym przy finałowych odcinkach top formatów TVN, takich jak „Mask Singer” czy „Masterchef Junior”. 

Nowy model zakłada dynamiczną wycenę spotów, uzależnioną od oferty reklamodawców. Ceny wywoławcze zostaną podane w kwotach netto, takich samych dla wszystkich licytujących. Każdy reklamodawca, po spełnieniu ogłoszonych w regulaminie wymogów, otrzyma dostęp do mechanizmu aukcyjnego i możliwość bezpośredniego uczestnictwa w całym procesie. 

„Wprowadzając system aukcyjny działający w czasie rzeczywistym w środowisku online, zyskaliśmy możliwość sprzedaży super-jakościowego czasu reklamowego, w najbardziej poszukiwanym przez marketerów paśmie prime time, jeszcze przed startem sprzedaży cennika na antenie TVN. – wyjaśnia Andrzej Karasowski, Dyrektor Działu Rozwoju Produktu Reklamowego w TVN Media – Wprowadzenie rozwiązania Ad_Auction daje nam również możliwość elastycznego reagowania na istotne zmiany w ramówce. Mam na myśli wprowadzenie na antenę TVN w trakcie sprzedanego miesiąca transmisji prestiżowych wydarzeń sportowych, czy jednostkowych eventów, np. okolicznościowych koncertów.

Chcemy w najbliższym czasie oferować różne rozwiązania, nie ograniczając się do produktów spotowych. Decyzje o tym, co i kiedy będzie podlegać aukcji, publikować będziemy w cenniku lub ad hoc, ale zawsze z dbałością o to, by wszyscy Klienci byli o takiej możliwości poinformowani. Dalsze kierunki rozwoju produktu Ad_Auction uzależnione będą od potrzeb komunikacyjnych reklamodawców. Chcemy, aby nowy model zakupu w jak największym stopniu sprostał ich oczekiwaniom, dlatego opinie rynku będą miały istotny wpływ na wybór oferowanej przestrzeni reklamowej w przyszłości.” - mówi Andrzej Karasowski.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!