Zasady sprzedaży

Nasze zasady sprzedaży czasu reklamowego oparte są na 4 głównych filarach Polityki Handlowej TVN Media:  wiarygodność, transparentność, efektywność i bezpieczeństwo.

Jako lider na polskim rynku reklamowym zapewniamy ustrukturyzowane i przejrzyste warunki handlowe, co mamy nadzieję, pozwala na umacnianie zaufania wśród naszych partnerów biznesowych. 

Koszt CPP i rabaty w 2021 roku

Inwestycja w tabelach poniżej jest rozumiana jako kwota deklarowanych wydatków rocznych netto.

KOSZTY I RABATY W ROKU 2021

Grupa docelowa: Wszyscy 16-49
REKLAMODAWCA TVN POZIOM INWESTYCJI TVN Rabat TVN CPP TVN MAX W PLN REKLAMODAWCA PREMIUM TV POZIOM INWESTYCJI PREMIUM TV RABAT PREMIUM TV CPP Premium TV (ZASIĘG MUX) W PLN
typ przedziały w mln PLN max min max typ przedziały w mln PLN max min max
rozwojowy 0 – 2,2 28% 2630 3685 rozwojowy 0 - 2 24% 1920 2685
kluczowy 2,2 – 4,4 32% 2525 3410 kluczowy 2 - 4 28% 1845 2390
4,4 - 6,5 34% 2395 3115 4 - 6 32% 1775 2305
6,5 - 8 36% 2300 2990 6 - 8 36% 1725 2240
8 - 10,5 39% 2045 2660 8 - 10 39% 1685 2195
10,5 - 12,75 42% 1985 2595 10 - 12,5 42% 1630 2120
12,75 - 15 45% 1925 2505 12,5 - 15 45% 1560 2030
15 - 18 47% 1845 2390 15 - 17,5 47% 1525 1985
strategiczny 18 - 21 52% 1650 2140 strategiczny 17,5 - 20 52% 1470 1915
21 – 26 55% 1500 1955 20 - 25 55% 1440 1870
26 + 60% 1400 1820 25 + 60% 1410 1830

KOSZTY PRODUKTU DZIECKO PREMIUM W ROKU 2021 ORAZ RABATY NA ZAKUP CENNIKOWY PROGRAMÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI

Grupa docelowa: Wszyscy 4-12
Poziom inwestycji CPP PRODUKTU DZIECKO PREMIUM RABAT NA ZAKUP CENNIKOWY PRODUKTU DZIECKO PREMIUM
przedziały w mln PLN min max min max
0,0 – 0,25 500 645 0% 27%
0,25 – 0,75 470 590 28% 30%
0,75 – 2,5 440 560 31% 34%
2,5 – 4,5 420 510 35% 39%
4,5 - 6,0 385 470 40% 45%
6,0 + do negocjacji do negocjacji

Rabat za udział opcji zakupu cennikowego

segment TVN w mln PLN UDZIAŁ OPCJI ZAKUPU CENNIKOWEGO UDZIAŁ OPCJI ZAKUPU CENNIKOWEGO 100% segment Premium TV w mln PLN UDZIAŁ OPCJI ZAKUPU CENNIKOWEGO OD 70% DO 99,99% UDZIAŁ OPCJI ZAKUPU CENNIKOWEGO 100%
0 - 2,2 OD 90% DO 99,99% 15% 30% 0 - 2 20% 30%
2,2 - 4,4 OD 90% DO 99,99% 14% 28% 2-4 18% 28%
4,4 - 6,5 OD 90% DO 99,99% 13,5% 27% 4-6 17% 27%
6,5 - 8 OD 90% DO 99,99% 12,5% 25% 6-8 15% 25%
8 - 10,5 OD 70% DO 99,99% 15% 25% 8-10 15% 25%
10,5 - 12,75 OD 70% DO 99,99% 15% 25% 10 - 12,5 13% 23%
12,75 - 15 OD 70% DO 99,99% 15% 25% 12,5 - 15 12% 22%
15 – 18 OD 70% DO 99,99% 15% 25% 15 - 17,5 11% 21%
18 – 21 OD 70% DO 99,99% 15% 25% 17,5 - 20 10% 20%
21 - 26 OD 90% DO 99,99% 7,5% 15% 20 - 25 7% 15%
26+ OD 90% DO 99,99% 7,5% 15% 25 + 7% 15%
Indeksy cen w programach Premium TV

TABELA indeksów CEN DLA produktów W OFERCIE PREMIUM TV W ROKU 2021

Grupa docelowa: Wszyscy 16-49, Młodzież Premium: Wszyscy 13-34, Zasięg Kobieta+: Kobiety 40-64
Poziom inwestycji Pakiety
przedziały w mln PLN KOBIETA PREMIUM MĘŻCZYZNA PREMIUM MIASTA PREMIUM MŁODZIEŻ PREMIUM ZASIĘG DOROŚLI ZASIĘG RODZINA ZASIĘG PRIME (18:00-23:00) ZASIĘG KOBIETA+ ZBIORCZY
0 – 2 1,25 1,15 1,11 1,14 1,04 1,01 1,08 0,50 0,98
2 – 4 1,29 1,18 1,14 1,19 1,03 1,00 1,11 0,50 0,98
4 – 6 1,27 1,21 1,17 1,21 1,03 1,00 1,14 0,50 0,98
6 - 8 1,27 1,23 1,18 1,22 1,04 1,01 1,15 0,51 0,98
8 - 10 1,24 1,24 1,15 1,24 1,02 0,99 1,16 0,51 0,98
10 – 12,5 1,26 1,27 1,17 1,28 1,04 1,01 1,20 0,52 0,90
12,5 – 15 1,25 1,31 1,20 1,32 1,06 1,03 1,25 0,53 0,90
15 – 17,5 1,22 1,31 1,19 1,33 1,06 1,03 1,25 0,54 0,90
17,5 - 20 1,21 1,30 1,19 1,34 1,06 1,04 1,26 0,55 0,90
20 - 25 1,18 1,29 1,18 1,35 1,06 1,03 1,26 0,56 0,90
25 + 1,12 1,30 1,20 1,36 1,06 1,04 1,27 0,57 0,90

TABELA INDEKSóW CEN DLA Pakietów GRP W programach PREMIUM TV W ROKU 2021

Grupa docelowa: Wszyscy 16-49
Poziom inwestycji Pakiety
przedziały w mln PLN TVN24 TVN 24 BIS TVN Style TVN Turbo Discovery Channel FOX HGTV Comedy Central National Geographic TVN Fabuła Paramount Channel
0 – 2 1,34 1,34 1,39 1,12 1,12 1,39 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34
2 – 4 1,39 1,39 1,43 1,16 1,16 1,43 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
4 – 6 1,44 1,44 1,48 1,19 1,19 1,48 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
6 – 8 1,44 1,44 1,51 1,19 1,19 1,51 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44
8 – 10 1,43 1,43 1,49 1,21 1,21 1,49 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43
10 – 12,5 1,47 1,47 1,51 1,25 1,25 1,51 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47
12,5 – 15 1,50 1,50 1,55 1,29 1,29 1,55 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
15 – 17,5 1,50 1,50 1,55 1,28 1,28 1,55 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
17,5 – 20 1,51 1,51 1,53 1,26 1,26 1,53 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51
20 – 25 1,49 1,49 1,52 1,25 1,25 1,52 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49
25 + 1,50 1,50 1,53 1,27 1,27 1,53 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Tabela INDEKSÓW CEN DLA PRODUKTÓW W OFERCIE DZIECI PREMIUM TV W ROKU 2021

Grupa docelowa: Wszyscy 4-12
Poziom inwestycji Pakiety
przedziały w mln PLN DZIEWCZYNKA PREMIUM CHŁOPIEC PREMIUM JUNIOR PREMIUM
0 – 0,25 1,05 1,10 1,15
0,25 - 0,75 1,05 1,10 1,15
0,75 - 2,5 1,05 1,05 1,20
2,5 - 4,5 1,05 1,05 1,20
4,5 - 6,0 1,05 1,05 1,20
6,0 + do negocjacji
Miesięczne indeksy sezonowe
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
TVN MAX, MULTISCREEN
I
0,84
II
1,01
III
1,10
IV
1,13
V
1,22
VI
1,10
VII
0,84
VIII
0,90
IX
1,20
X
1,25
XI
1,20
XII
1,10
1-23/24-31
0,64
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
Premium TV
I
0,75
II
0,94
III
1,05
IV
1,15
V
1,22
VI
1,10
VII
0,75
VIII
0,75
IX
1,22
X
1,25
XI
1,20
XII
1,05
1-23/24-31
0,60
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
Dzieci Premium
I
0,60
II
0,70
III
1,05
IV
1,10
V
1,30
VI
1,00
VII
0,65
VIII
0,65
IX
1,15
X
1,25
XI
1,40
XII
1,30
1-23/24-31
0,70
Indeks długości reklamy

Indeks długości reklamy

długość reklamy (w sekundach) do 10 od 11 do 15 od 16 do 20 od 21 do 30 od 31 do 45 od 46 do 60
Indeks 0,55 0,70 0,90 1,00 1,50 2,00

Dla Reklam dłuższych niż 60 sekund mnożnik ceny wzrasta o 0,5 dla każdego przedziału 15 sekundowego długości trwania.

Cena pakietu Multiscreen

Przewidywany skład pakietu Multiscreen

Grupa docelowa: Wszyscy 16-49
Pakiet Multiscreen ALL % skład GRP*
TVN MAX 90%
PLAYER SMART TV 10%

Cena pakietu Multiscreen

POZIOM INWESTYCJI TVN CPP
przedziały w mln PLN
0-2,2 2 810
2,2-4,4 2 715
4,4-6,5 2 600
6,5-8 2 515
8-10,5 2 285
10,5-12,75 2 230
12,75-15 2 175
15-18 2 105
18-21 1 930
21-26 1 795
26+ 1 705
Pakiet TVN MAX

PAKIET TVN MAX

Grupa docelowa: Wszyscy 16-49
PAKIET TVN MAX % GRP
TVN 60%
TVN 7 40%