RAPORT Z PRZEGLĄDU POLITYKI HANDLOWEJ ZA 12 MIESIĘCY 2021 ROKU

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od początku 2021 roku kontynuujemy proces przeglądu Polityki Handlowej TVN Media. W związku z tym przeglądem przedstawiamy raport, który weryfikuje zgodność naszych działań handlowych z zapisami zawartymi w pełnym dokumencie Polityki Handlowej 2021. Działania handlowe mające miejsce w okresie od 1-01-2021 do 31-12-2021 zostały przeanalizowane przez niezależną firmę audytorską PwC. 

Załączony
 poniżej list Zarządu TVN Media przedstawia wyniki przeglądu działań handlowych oraz raport PwC z opinią podsumowującą rezultaty przeprowadzonej analizy.

List zarządu TVN Media wraz z raportem PricewaterhouseCoopers

TVN Media Management Board Letter with the PricewaterhouseCoopers report