WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014

Szanowni Państwo,

Już w maju w 28 państwach członkowskich odbędą się Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Zostały one przewidziane na okres od 22 do 25 maja 2014.

W związku z powyższym zachęcamy do zakupu ogłoszeń wyborczych w stacjach reprezentowanych przez TVN Media.

Dla wszystkich komitetów wyborczych obowiązują takie same zasady zakupu ogłoszeń:

  • - rabat 25% od cen cennikowych
  • - przedpłata w 100% w terminie 3 dni roboczych przed ich startem.

Ogłoszenia wyborcze emitowane będą w specjalnie oznaczonych blokach i muszą zostać zakończone do dnia 23 maja 2014 do godz. 24:00.

Kampanie na kwiecień sprzedawane są wg cennika emisji ogłoszeń wyborczych na kwiecień. Sprzedaż kampanii wyborczych na maj otworzona zostanie wraz z ogłoszeniem cennika majowego.

Jednocześnie informujemy, że zlecenie kampanii wyborczej może złożyć jedynie Komitet Wyborczy lub upoważniona Agencja na podstawie pełnomocnictwa od Komitetu Wyborczego, po przedstawieniu stosownych dokumentów.

Faktury za ogłoszenia wyborcze wystawiane będą na Komitet Wyborczy.

Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą i przez kogo są finansowane.

Stacje zastrzegają sobie prawo ostatecznej akceptacji lub odrzucenia emisji ogłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy TVN Media lub Edyta Okońska e.okonska@tvn.pl