Podstawowe założenia polityki handlowej w 2014

1) Warunki handlowe udzielane są Klientowi lub reprezentującemu go przedstawicielowi.

2) Warunki handlowe ustalane są na podstawie następujących parametrów:

a) Wysokość deklarowanych wydatków

b) Sposób zakupu

c) Dystrybucja wydatków

d) Poziom zaangażowania

e) Historia współpracy

3) Zmiana parametrów powoduje korektę warunków handlowych dla całego okresu ich obowiązywania.

4) Polityka handlowa oraz zasady udzielania warunków handlowych są jednakowe dla wszystkich Klientów.

a) Klientów obowiązuje jednolita struktura kosztów.

b) Struktura kosztów wyznaczona jest przez minimalny i maksymalny poziom wydatków.

c) Poziomowi wydatków odpowiada minimalny i maksymalny:

i) poziom rabatów (dla sprzedaży cennikowej oraz dla pakietów emisji spotów) oraz

ii) poziom kosztów cpp (dla sprzedaży pakietowej)

d) Dla pakietów Premium TV podawany jest koszt bazowy odpowiadający wycenie
pakietu MixPlus oraz indeks kosztów dla innych rodzajów pakietów.

e) Dla kampanii kupowanych w kanałach dziecięcych obowiązuje inna struktura kosztów.

f) Klientom deklarującym wydatki powyżej ostatniego przedziału oferowane są
warunki indywidualne.

5) Warunki handlowe są potwierdzone umową.

a) Dopuszczalne jest ustalenie warunków przejściowych na okres do końca lutego.

b) W przypadku zmiany parametrów nastąpi uzgodnienie warunków przejściowych
z warunkami handlowymi zawartymi w kontrakcie.

6) Tvn Media zobowiązuje się do publikowania wyników audytu weryfikującego wykonywanie
polityki handlowej.

.

 
Polityka handlowa 2014 KOSZTY TVN v2.jpg

 
Polityka handlowa 2014 KOSZTY PREMIUM v2.jpg

 
Polityka handlowa 2014 KOSZTY PREMIUM KIDS.jpg

 
polityka handlowa tabelka

 
PH

 
Polityka handlowa 2014 TABELA 2 v2.jpg

 
.

 
Polityka handlowa 2014 TABELA 5.jpg

 
Polityka handlowa 2014 TABELA 4.jpg