Raport z przeglądu Polityki Handlowej

Szanowni Państwo,


Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od początku 2015 roku, kontynuujemy proces przeglądu Polityki Handlowej TVN Media. W związku z tym przeglądem przedstawiamy raport, który weryfikuje zgodność naszych działań handlowych z zapisami zawartymi w pełnym dokumencie Polityki Handlowej 2015. Działania handlowe mające miejsce w okresie od 1-01-2015 do 31-03-2015 zostały przeanalizowane przez niezależną firmę audytorską PricewaterhouseCoopers.

Załączony poniżej list Zarządu TVN Media przedstawia wyniki przeglądu działań handlowych oraz raport PricewaterhouseCoopers z opinią podsumowującą rezultaty przeprowadzonej analizy.


Z poważaniem

Zespół TVN Media


List zarządu TVN Media wraz z raportem PwC_PL

List zarządu TVN Media wraz z raportem PwC_EN