Zmiana Polityki Handlowej 2021

Szanowni Państwo,

Informujemy o zmianach w opublikowanej 29 stycznia Polityce Handlowej Programów Telewizyjnych TVN Media 2021.

  • Zwracamy uwagę na nowe zapisy w punkcie 4.3. Dotyczą one korekty warunków handlowych w trakcie obowiązywania umów.
  • Udostępniliśmy Klientom reprezentowanym przez Agencje możliwość komunikacji działań innowacyjnych na warunkach specjalnych, w obrębie zamkniętej puli GRP.
  • Do wykazu dopłat dołączyliśmy nową usługę Switch On.
  • Termin podpisania umów rocznych został wyznaczony na 19 marca 2021 r.

Jednocześnie chciałbym podziękować za zrozumienie, z którym spotkaliśmy się z Państwa strony w trakcie konsultacji wprowadzanych zmian. Wierzę, że nowa polityka zabezpiecza we właściwy sposób potrzeby wszystkich uczestników rynku.

Nieustannie, w imieniu całego Biura Reklamy, dołączam życzenia bezpieczeństwa.

Z poważaniem,
Piotr Tyborowicz

Polityka Handlowa Programów Telewizyjnych TVN Media 2021