ZMIANA FORMUŁY PROWADZENIA DZIAŁAŃ HANDLOWYCH W TVN MEDIA

Szanowni Klienci i Partnerzy

W związku z eskalacją tempa rozprzestrzeniania się wirusa, podjęliśmy decyzję o ograniczeniu liczby osób przebywających stale w naszych biurach oraz o zmianie formuły prowadzonych działań handlowych.

W najbliższym czasie większość pracowników Biura Reklamy będzie wykonywać swoje obowiązki zdalnie. Chcę zapewnić, że jesteśmy do tego przygotowani zarówno pod względem niezbędnego wyposażenia technicznego, jak również odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

W tym tygodniu pracujemy nad nowymi formami prowadzenia dialogu handlowego z rynkiem. Oprócz bezpośrednich spotkań z udziałem mniejszej ilości osób, przewidujemy organizację specjalnie przygotowanych wideokonferencji oraz rejestrację prezentacji i udostępnienie jej streamu wszystkim naszym Klientom.

Działania, które są tu opisane, powodowane są troską o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo. Są też, w nadzwyczajnych warunkach, sposobem skutecznego zabezpieczenia jak najwyższej funkcjonalności operacyjnej Biura Reklamy.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o wszystkich istotnych działaniach podejmowanych przez nasz zespół.

Z wyrazami szacunku,
Piotr Tyborowicz
Prezes TVN Media