TVN MEDIA PUBLIKUJE INFORMACJĘ NT. PRZYDZIELANIA RABATU ZA ZAANGAŻOWANIE KONTRAHENTA