TVN MEDIA BIUREM REKLAMY ROKU

Wg raportu specjalnego "Biura Reklamy”, realizowanego przez Millward Brown na zlecenie Media & Marketing Polska, TVN Media zostało uznane przed Klientów mianem Biura Reklamy roku 2016.

Jest to drugi rok z rzędu, w którym reklamodawcy wskazują TVN Media za lidera rynku w kategorii Biur Reklamy. W badaniu ocenie zostały poddane także: Biuro Reklamy Polsat Media, Biuro Reklamy TVP oraz Biuro Reklamy IDM.net.

Stwierdzenia, które znaczna część ankietowanych Klientów przypisała do TVN Media to:

Potrafią doradzić, zaoferować ciekawe rozwiązania” - 80% Klientów wskazało TVN Media vs 54% średnia w tej kategorii

„Oferują  atrakcyjne formaty i rozwiązania” - 76% Klientów wskazało TVN Media  vs 42% średnia w tej kategorii

„Profesjonalnie obsługują kampanie internetowe” - 54% Klientów wskazało TVN Media vs 32% średnia w tej kategorii

Wśród argumentów decydujących o przyznaniu nagrody TVN Media, poza ocenami od Klientów, wymieniono również takie elementy, jak: konsekwentne prowadzenie polityki handlowej, czy stworzenie unikatowej strategii dla nowych aktywności video. W raporcie doceniono konsekwentny rozwój oferty poprzez poszerzanie portfolio, jak również powołanie jednostki Premium Digital, co jak określono pozycjonuje TVN Media jako „brokera najlepiej przygotowanego dziś do epoki multiscreen”.

Jest nam ogromnie miło, że rynek mediowy docenia wartość biznesową prowadzonych przez nas działań. Przyznana nagroda jest tym bardziej wartościowa, że wyraża opinie samych Klientów.

Wszystkim reklamodawcom ogromnie dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzają i zapraszamy do realizacji kolejnych projektów!

Zespół Biura Reklamy TVN Media