POLITYKA HANDLOWA 2017

Szanowni Państwo,

Trzy lata temu wprowadziliśmy zmiany w Polityce Handlowej oparte o zasadę równości i transparentności. Wierzymy, że to właśnie dzięki jasno określonym i konsekwentnie przestrzeganym regułom współpracy nie tylko budujemy dobre relacje z naszymi Partnerami biznesowymi, lecz także wspieramy rozwój całego rynku reklamy.

Dziś oddajemy w Państwa ręce tekst Polityki Handlowej obowiązującej w 2017 roku.

Fundamentalne zasady jej funkcjonowania pozostają niezmienione. Najważniejsze z nich to jednolite warunki handlowe uzależnione od wysokości rzeczywistych inwestycji, wzajemne respektowanie obowiązujących formalnie deklaracji oraz transparentność podejmowanych działań wspartą publikacją raportów niezależnych audytorów potwierdzających brak odstępstw od obowiązujących reguł.

Obserwując rozwój rynku oraz śledząc potrzeby naszych Partnerów zdecydowaliśmy się na wprowadzenie następujących zmian:

- minimalne CPP dla klastra 25 mln+,
- nowy klaster negocjacyjny dla klientów wydających w TVN Media kwotę powyżej 44 milionów zł,
- uatrakcyjnienie skali rabatowej za udział wydatków cennikowych,
- korekta cen w strukturze klastrów oraz zmiana wartości indeksów miesięcznych,
- nowe pakiety targetowane w kanale TVN (ogłaszane w cennikach miesięcznych),
- polepszenie efektywności kosztowej pakietów demograficznych,
- zawężenie daypartu godzinowego oraz uatrakcyjnienie wyceny pakietu MIX Prime,
- nowy format pakietów Multiscreen,
- zastąpienie opłaty za emisję o oglądalności mniejszej niż 0,01 GRP opłatą techniczną za obsługę bukingu spotu,
- zaliczenie deklaracji Premium Kids na poczet deklaracji Premium TV.

Wierzymy, że nadchodzący rok będzie dla wszystkich współdziałających z nami Partnerów okresem owocnej współpracy i biznesowego rozwoju. Zrobimy wszystko, aby naszymi działaniami do tego rozwoju w istotny sposób się przyczyniać.

 

Piotr Tyborowicz
Dyrektor Biura Reklamy TVN Media

 

Polityka Handlowa Programów Telewizyjnych TVN Media 2017