RAPORT Z PRZEGLĄDU POLITYKI HANDLOWEJ ZA 6 MIESIĘCY 2017 ROKU

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od początku 2017 roku kontynuujemy proces przeglądu Polityki Handlowej TVN Media. W związku z tym przeglądem przedstawiamy raport, który weryfikuje zgodność naszych działań handlowych z zapisami zawartymi w pełnym dokumencie Polityki Handlowej 2017. Działania handlowe mające miejsce w okresie od 1-01-2017 do 30-06-2017 zostały przeanalizowane przez niezależną firmę audytorską Deloitte. 

Załączony poniżej list Zarządu TVN Media przedstawia wyniki przeglądu działań handlowych oraz raport Deloitte z opinią podsumowującą rezultaty przeprowadzonej analizy.

List zarządu TVN Media wraz z raportem Deloitte

TVN Media Management Board Letter with the Deloitte report