POLITYKA HANDLOWA 2018

Szanowni Państwo,

W tym roku już po raz piąty ogłaszamy zasady, które porządkują nasze działania komercyjne. 
Z perspektywy czasu oceniamy, że konsekwentne wdrożenie polityki transparentności i równości warunków handlowych powstrzymało wiele złych praktyk rynku i stworzyło nową jakość we współpracy pomiędzy Klientem i Medium.

Wszystkie fundamentalne zasady pozostaną w przyszłym roku niezmienione. Tak jak w latach poprzednich będziemy publikować wyniki audytów potwierdzających brak odstępstw od opublikowanych warunków współpracy.

Podążając za ewolucją rynku oraz uwzględniając potrzeby naszych Partnerów zdecydowaliśmy się na wprowadzenie następujących korekt:

  • Zróżnicowanie struktury klastrów pomiędzy segmentami, przedziały w TVN pozostaną bez zmian, odległość pomiędzy progami inwestycji w Premium TV uległa zmianie.
  • Korekta cen pakietów w segmencie TVN i Premium TV oraz równoległa im korekta cen cennikowych.
  • Utrzymanie progu inwestycji 44 mln dla negocjacji warunków indywidualnych.
  • Wprowadzenie nowych pakietów w segmencie TVN, umożliwiających zakup w grupach docelowych.
  • Wprowadzenie nowych pakietów demograficznych w segmencie Premium TV. Wydzielone zostały 3 grupy produktów różniące się strukturą i cechami oferowanej komunikacji.
  • Nowy pakiet Multiscreen Top Kontent umożliwiający jednoczesny zakup komunikacji TV i Digital przy najbardziej angażujących programach TVN i Premium TV.
  • Korekta wartości miesięcznych indeksów cenowych.

Wierzymy, że powyższe korekty sprawią, że przyszły rok będzie czasem dynamicznego rozwoju dla każdego uczestnika rynku.

 

Piotr Tyborowicz
Prezes TVN Media

 

Polityka Handlowa Programów Telewizyjnych TVN Media 2018