Połączone struktury handlowe
TVN i Discovery

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym połączyliśmy, działające do tej pory odrębnie, struktury handlowe
TVN i Discovery. Jacek Szymczyk, który stanął na czele skonsolidowanego zespołu sprzedaży specjalnej, będzie odpowiedzialny za wszelkie działania niestandardowe w obrębie całego portfolio produktów reprezentowanych przez nasze Biuro. Wierzę, że połączenie najlepszych praktyk, doświadczenia, energii i kreatywności obu zespołów stworzy inspirujące środowisko, w którym każdą czynność, którą do tej pory wykonywaliśmy na rzecz naszych Klientów lub Partnerów, będziemy w stanie wykonywać jeszcze lepiej.

Życzę wielu sukcesów mierzonych nie tylko porywającym entuzjazmem, lecz także wymierną efektywnością.

Piotr Tyborowicz