CYKL #OPINIEJURORAEFFIE - NOWA EDYCJA WSPÓLNEGO PROJEKTU TVN MEDIA & SAR

Już po raz czwarty Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz TVN Media, partner konkursu i gali Effie Awards 2020, przygotowali cykl #opiniejuroraeffie. W ramach projektu jurorzy konkursu, eksperci w dziedzinie mediów i marketingu, dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat istotnych obecnie dla rynku zagadnień.

Pierwsza publikacja tegorocznej edycji cyklu #opiniejuroraeffie przedstawia 5 najważniejszych wniosków z analizy kampanii nagrodzonych w ostatniej edycji konkursu (Effie Awards 2019). Badanie zostało przygotowane na podstawie danych SAR Effie Awards. Sprawdź pierwszą publikację.

Kolejne publikacje z cyklu #opiniejuroraeffie będą dotyczyły tematów związanych z nową rzeczywistością, w której branża komunikacji marketingowej stanęła przed wyzwaniami wynikającymi z niełatwej sytuacji społeczno-ekonomicznej związanej z pandemią.  

W ciągu kilku tygodni poprzedzających galę Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz TVN Media będą publikować wyniki ankiety przeprowadzonej wśród jurorów konkursu Effie Awards 2020.

Członkowie jury oceniali w badaniu m.in. takie obszary jak weryfikacja strategii komunikacji marek w warunkach pandemii, trendy w zachowaniach konsumenckich czy największe wyzwania, jakie czekają marketerów w najbliższej przyszłości. W cotygodniowych publikacjach przewodniczący grup jurorskich będą komentować te i inne tematy z zakresu współczesnej komunikacji marketingowej.

„Wydarzenia ostatnich miesięcy istotnie zweryfikowały sposób postrzegania dotychczas stosowanych strategii komunikacji. Marketerzy stanęli w obliczu wielu niewiadomych związanych z budowaniem marek. W obecnych okolicznościach potrzeba dyskusji i wymiany opinii na temat nowej rzeczywistości i dynamicznie pojawiających się trendów, wydaje się jeszcze bardziej istotna niż dotychczas. Cieszymy się, że jurorzy Effie Awards tak licznie zaangażowali się w tegoroczny projekt #opiniejuroraeffie.” – powiedział Andrzej Karasowski, Dyrektor Premium TV, TVN Media.”

„Intensywność nowych zagadnień i obszarów w branży komunikacji marketingowej w ostatnich latach jest warta odnotowania. Ta kilkuletnia współpraca z TVN Media to idealna forma archiwizacji i przekazywania wiedzy eksperckiej z naszej dziedziny. Effie Awards wyznacza na polskim rynku standardy efektywności i jakości kampanii marketingowych, a możliwość dzielenia się wiedzą najlepszych praktyków pomaga w stałym podnoszeniu poziomu wiedzy i kwalifikacji w branży.” – podkreśliła Anna Zimecka, Project Director SAR.

Wzorem lat ubiegłych cykl #opiniejuroraeffie będzie kontynuowany również po gali Effie Awards. Prezentowane w nim będą studia kampanii nagrodzonych złotem.

Publikacje w ramach #opiniejuroraeffie będą udostępniane na platformie wiedzy i inspiracji https://tv.tvnmedia.pl/wiedza oraz na stronie https://awards.effie.pl/opinie-jurora-effie/.

Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasowymi publikacjami cyklu.

Informacje o najnowszych materiałach można śledzić na bieżąco na profilach społecznościowych Effie oraz Biura Reklamy TVN Media (Facebook, Instagram, LinkedIn).

Skład jury Effie Awards jest dostępny na stronie konkursu https://awards.effie.pl/jury/