Aktualizacja daty publikacji
Polityki Handlowej 2019

Warszawa, 7 listopada 2018 r.

Szanowni Partnerzy,

W związku z ustanowieniem 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, informujemy, że Polityka Handlowa Programów Telewizyjnych na rok 2019 zostanie opublikowana 14 listopada 2018 r.

Z wyrazami szacunku
Piotr Tyborowicz
Dyrektor Biura Reklamy,
Prezes Zarządu TVN Media