Top&Tail

Format, który angażuje młodych widzów do zabawy. Spot Klienta umieszczony jest pomiędzy spotem „pytanie”, a spotem „odpowiedź”, podkreślając cechy/atrybuty produktu ważne z punktu widzenia komunikacji Klienta

Format dostępny tylko na kanałach Disneya.

Produkty

SPIN MASTER

SPIN MASTER

SPIN MASTER

SPIN MASTER

SPIN MASTER

SPIN MASTER