Projekty specjalne

Niestandardowe formy reklamy odpowiadają na potrzeby reklamodawców, którzy pragną wybić się z szumu reklamowego i zrealizować specyficzne cele komunikacyjne swoich marek. Tego typu działania stanowią uzupełnienie komunikacji spotowej i sponsorskiej zapewniając bliską integrację przekazu Klienta z precyzyjnie dobranymi treściami zdefiniowanej grupy stacji i serwisów internetowych / mobile’owych. Szerokie portfolio niestandardowych form reklamowych pozwala Klientom na komunikację zarówno w czasie trwania wybranego formatu / w ramach treści redakcyjnych, w czasie autopromocyjnym stacji, w ekskluzywnych, dedykowanych danemu Klientowi blokach reklamowych, jak również na styku ramówki i bloku reklamowego. Istnieją także synergiczne rozwiązania niestandardowe, które pozwalają na przenikanie komunikatu Klienta z jednego medium do drugiego (np. konkursy).

Szczególną formą niestandardowej komunikacji są tzw. akcje 360 stopni. Każda z nich stanowi szytą na miarę strategię komunikacji niestandardowej, odpowiadającą na szczegółowy brief Klienta.