ADDRESSABLE TV

ADDRESSABLE TV: połączenie potencjału telewizji i precyzji dotarcia digital.

TVN Warner Bros. Discovery jako pierwszy podmiot na rynku w Polsce uruchamia rozwiązania telewizji adresowalnej, która umożliwia emisję dedykowanych reklam dopasowanych do indywidualnych charakterystyk odbiorców w telewizji. Taki model pozwala łączyć zalety tradycyjnej telewizji liniowej – jej potencjał, oddziaływanie emocjonalne, dowiedzioną siłę w budowaniu marek – z możliwościami świata digital, w tym przede wszystkim z większą precyzją dotarcia, lepszym dopasowaniem reklam, czy wreszcie możliwością bezpośredniego mierzenia efektów.

Jak to działa?

Rozwiązanie telewizji adresowalnej wykorzystuje możliwości nowoczesnych, podłączonych do Internetu odbiorników telewizyjnych, w zakresie emisji pełnoekranowych reklam video drogą digitalową.

Polega to na nałożeniu na tradycyjne bloki reklamowe emitowane w liniowej TV alternatywnych bloków, zawierających spersonalizowany zestaw reklam dostosowany do indywidualnych cech użytkownika, które dostarczane są drogą internetową i nakładają się na blok liniowy w idealnej synchronizacji czasowej, niezauważalnej dla widza.

Odpowiedź na zmieniające się potrzeby komunikacyjne:

Idea telewizji adresowalnej narodziła się jako odpowiedź na oczekiwania marketerów dotyczące sposobu planowania i optymalizacji nowoczesnej komunikacji marketingowej. Addressable TV precyzyjnie dociera do widzów z przekazem reklamowym w świecie, w którym indywidualni odbiorcy są obecnie szczegółowo opisani m.in. z wykorzystaniem metod Big Data, umożliwiających zbieranie danych i bardziej zaawansowane segmentacje.

Dynamiczna podmiana reklam w praktyce:

W przypadku tradycyjnej TV w ramach jednego bloku reklamowego emitowane są dokładnie takie same reklamy. Widzą je wszyscy widzowie, którzy w danym momencie oglądają ten kanał. W związku z tym z definicji część kontaktów reklamowych będzie w tym modelu realizowana poza grupą docelową, a sztuka zakupu opiera się na optymalizacji indeksu affinity mierzonego udziałem pożądanej grupy docelowej w całości oglądalności.

Model dynamicznej podmiany reklamy, czyli Adressable TV, zakłada możliwość emisji różnych reklam w ramach tego samego bloku reklamowego, dopasowanych do indywidualnych charakterystyk odbiorców, co możliwe jest dzięki zastosowaniu rozwiązań adserwerowych wspartych wiedzą nt. użytkownika. W tym modelu z definicji nie ma kontaktów nieefektywnych, gdyż każda reklama dopasowana jest do charakterystyki widza.

Korzyści dla reklamodawców oraz widzów:

Rozwiązania dynamicznej podmiany reklam niosą ze sobą szereg korzyści dla wszystkich uczestników rynku. Marketerzy otrzymują możliwość większej precyzji dotarcia do swoich grup docelowych, szersze możliwości optymalizacji wynikające m.in. z kontroli częstotliwości emisji reklamy (capping znany ze świata digital), co w efekcie skutkuje większą efektywnością działań marketingowych i wyższym zwrotem z inwestycji.

W tym modelu z definicji nie ma nieefektywnych kontaktów widza z przekazem reklamowym, ponieważ każda reklama dopasowana jest do jego cech charakterystycznych. W efekcie przekłada się to na wyższy poziom zaangażowania oraz lepszą zapamiętywalność przekazu.

Oferta produktowa

Oferta produktów Addressable TV składa się z dwóch typów komunikacji:

Copy Splitting, to propozycja skierowana do reklamodawców kupujących kampanie TV w ramach portfolio stacji TVN Warner Bros. Discovery. To podmiana kopii telewizyjnych w ramach listy emisji w kampanii liniowej klienta. Ta forma komunikacji najlepiej sprawdzi się np. dla produktu skierowanego do węższej target grupy w ramach kampanii podstawowego wariantu marki. To także propozycja dla reklamodawców zainteresowanych kierowaniem różnych komunikatów, w zależności od obszaru geograficznego.

Addressable Ads to emisja dedykowanych reklam w ramach całej dostępnej przestrzeni DAI i nie wymaga wcześniejszego zakupu linearnej kampanii telewizyjnej. Stanowi więc okazję do dotarcia do konsumentów dla marketerów, którzy z różnych względów – np. wynikających z ograniczeń geograficznych, czy z innej definicji grupy docelowej – jak dotąd nie decydowali się na obecność w telewizji.

Zapraszamy do kontaktu!