CYKL #OPINIEJURORAEFFIE – NOWA EDYCJA WSPÓLNEGO PROJEKTU TVN MEDIA & SAR

Już po raz piąty Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR wraz z TVN Media, partnerem konkursu i gali Effie Awards, realizuje cykl #opiniejuroraeffie. W ramach projektu jurorzy konkursu, eksperci w dziedzinie marketingu i efektywnego budowania strategii komunikacji marek, dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat najbardziej aktualnych i istotnych dla branży zagadnień.

Cykl #opiniejuroraeffie na stałe wpisał się w świadomość branży mediowej w Polsce. To inicjatywa, w ramach której członkowie jury Effie Awards dzielą się z przedstawicielami rynku mediowego wiedzą i opiniami na temat głównych zagadnień i trendów związanych z efektywnością współczesnej komunikacji marketingowej. Tegoroczną edycję cyklu #opiniejuroraeefie otwiera publikacja dotycząca uniwersalnych wartości w przekazie komunikacji marki. Sprawdź pierwszą publikację.

„Konkurs Effie Awards to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń branży mediowej nagradzające efektywność działań marketingowych. Od początku jesteśmy związani z tym projektem, aktywnie wspierając rozwiązania mające wpływ na rozwój biznesu reklamodawców w Polsce. Cykl #opiniejuroraeffie, powołany wspólnie ze Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR pozwala udostępniać unikalną wiedzę zgromadzoną przez eksperckie grono jurorów Effie Awards wśród przedstawicieli branży mediowej, inspirując tym samym do rozwoju, innowacji oraz sięgania po nowe rozwiązania komunikacji marek. Ogromnie nam miło, że możemy być inicjatorem tego procesu.” – powiedział Andrzej Karasowski, Szef Produktu Reklamowego i Dyrektor Premium TV, TVN Media. 

Zagadnienia, które porusza tegoroczny cykl #opiniejuroraeffie, zostały przede wszystkim ukształtowane przez nową rzeczywistość i wyzwania jakie stawia przed marketerami sytuacja społeczno-ekonomiczna związana z pandemią. 

W ciągu kolejnych 10 tygodni poprzedzających galę Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz TVN Media będą publikować wyniki ankiety przeprowadzonej wśród jurorów konkursu Effie Awards 2021 wraz z komentarzem przewodniczącego jednej z grup jurorskich. Jak co roku po gali Effie Awards, w czasie której poznamy laureatów tegorocznej edycji, cykl #opiniejuroraeffie zaprezentuje studia przypadków kampanii nagrodzonych złotem.

Publikacje w ramach #opiniejuroraeffie są udostępniane na platformie wiedzy i inspiracji tv.tvnmedia.pl  oraz na stronie awards.effie.pl.

Zapraszamy do zapoznania się publikacjami tegorocznej edycji cyklu: