SZCZEGÓŁOWA METODOLOGIA NALICZANIA OPŁATY TECHNICZNEJ ZA OBSŁUGĘ BUKINGU

Drodzy Partnerzy,

W związku z wprowadzaniem w Polityce Handlowej na rok 2017 opłaty technicznej za obsługę bukingu,  zastępującej opłatę za emisję spotów zerowych, przedstawiamy szczegółową metodologię jej naliczania.

1. Cennik i pakiet ilościowy

ZLECENIE:          

opłata = 3,5 zł x liczba spotów zamówionych x indeks długości kopii.

ROZLICZENIE:   

w przypadku emisji mniejszej ilości spotów niż na zleceniu, opłata = 3,5 zł x liczba spotów zrealizowanych.

2. Pakiet GRP

Naszym celem jest zapewnienie jakości realizowanych kampanii w oparciu o oglądalności poszczególnych stacji. Jednocześnie chcielibyśmy ograniczyć wpływ spotów z zerową oglądalnością na średni rating kampanii i wielkość sumarycznej opłaty.  W związku z tym liczba spotów potrzebna do uzyskania 1 GRP dla danego pakietu uwzględnia ograniczenie udziału spotów zerowych w kampanii w wysokości do 30%.

ZLECENIE:          

opłata = 3,5 zł x liczba RTG zamówionych x estymowana liczba spotów* potrzebna do uzyskania 1 GRP x indeks długości kopii.

ROZLICZENIE:   

w przypadku uzyskania liczby GRP mieszczącej się w widełkach lub powyżej, opłata techniczna za obsługę bukingu nie podlega rozliczeniu;

w przypadku uzyskania liczby GRP poniżej widełek, opłata = 3,5 zł x liczba RTG uzyskanych x estymowana liczba spotów* potrzebna do uzyskania 1 GRP  x indeks długości kopii.

*W załączeniu prezentujemy tabelę z estymowaną liczbą spotów potrzebną do uzyskania 1 GRP w miesiącach styczeń – luty 2017.

Formy niestandardowe nie podlegają opłacie technicznej za obsługę bukingu.

Z wyrazami szacunku,

Piotr Tyborowicz
Dyrektor Biura Reklamy

------------------------------

Załącznik - estymowana liczba spotów  potrzebna do uzyskania 1 GRP w miesiącach styczeń – luty 2017

W przypadku istotnych zmian  w oglądalności poszczególnych kanałów lub składu pakietów TVN Media zastrzega sobie prawo do zmiany liczby spotów potrzebnej do uzyskania 1 GRP.

 

Skan podpisanego komunikatu