Raport z przeglądu Polityki Handlowej

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kontynuujemy proces przeglądu Polityki Handlowej, realizowany w zakresie zbadania zgodności naszych działaniach handlowych z zapisami zawartymi w pełnym dokumencie Polityki Handlowej opublikowanym 17 marca 2014 roku.

Działania handlowe mające miejsce w okresie od 1-01-2014 do 30-06-2014 zostały przeanalizowane przez niezależną firmę audytorską PricewaterhouseCoopers. Poniżej publikujemy list Zarządu TVN Media opisujący wyniki przeglądu działań handlowych oraz raport PricewaterhouseCoopers z opinią podsumowującą rezultaty przeprowadzonej analizy.

Z poważaniem

Zespół TVN Media

List zarządu TVN Media wraz z raportem PwC