RAPORT Z PRZEGLĄDU POLITYKI HANDLOWEJ

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od początku 2016 roku kontynuujemy proces przeglądu Polityki Handlowej TVN Media. W związku z tym przeglądem przedstawiamy raport, który weryfikuje zgodność naszych działań handlowych z zapisami zawartymi w pełnym dokumencie Polityki Handlowej 2016. Działania handlowe mające miejsce w okresie od 1-01-2016 do 31-03-2016 zostały przeanalizowane przez niezależną firmę audytorską Deloitte. 

Załączony poniżej list Zarządu TVN Media przedstawia wyniki przeglądu działań handlowych oraz raport Deloitte z opinią podsumowującą rezultaty przeprowadzonej analizy.

Z poważaniem

Zespół TVN Media

List zarządu TVN Media wraz z raportem Deloitte

Independent Reasonable Assurance Report