Raport z przeglądu Polityki Handlowej

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy kolejny raport z procesu przeglądu Polityki Handlowej, który weryfikuje zgodność naszych działaniach handlowych z zapisami zawartymi w pełnym dokumencie Polityki Handlowej. Działania handlowe mające miejsce w okresie od 1-01-2014 do 30-09-2014 zostały przeanalizowane przez niezależną firmę audytorską PricewaterhouseCoopers.

Załączony poniżej list Zarządu TVN Media przedstawia wyniki przeglądu działań handlowych oraz raport PricewaterhouseCoopers z opinią podsumowującą rezultaty przeprowadzonej analizy.

Z poważaniem

Zespół TVN Media

List zarządu TVN Media wraz z raportem PwC