Polityka Handlowa 2015

Szanowni Państwo,

Wkrótce minie rok od publikacji zasad Polityki Handlowej, która obowiązuje w tym roku Klientów TVN Media. Powstała ona po zawarciu umów o reprezentacji handlowej z wiodącymi nadawcami kanałów telewizyjnych w Polsce a jej celem było skuteczne uporządkowanie zasad obowiązujących na rynku reklamy oraz zabezpieczenie możliwości naturalnego rozwoju dla jego uczestników.

Z dzisiejszej perspektywy oceniamy, że cel ten został osiągnięty. Przekonują nas o tym najważniejsze skutki podjętych działań:

1) jednolite warunki handlowe uzależnione od wysokości rzeczywistych inwestycji,

2) wzajemne respektowanie złożonych deklaracji,

3) pełna transparentność podejmowanych działań wsparta publikacją raportów niezależnych audytorów, potwierdzających brak odstępstw od przyjętych zasad.

Wierzymy, że TVN Media to dziś gwarancja wiarygodności, transparentności, bezpieczeństwa i efektywności komunikacji marketingowej. Dziękujemy wszystkim partnerom za wsparcie we wdrażaniu zmian oraz wierzymy, że korzyści związane z nową sytuacją rynkową są przede wszystkim ich udziałem.

Dziś oddajemy w Państwa ręce opis Polityki Handlowej obowiązującej w przyszłym roku. Zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian, które są rezultatem uwag zgłaszanych przez naszych Klientów oraz obserwacji ewolucji rynku. Żadna z fundamentalnych zasad nie została zmieniona. W naszej ocenie dostosowaliśmy się lepiej do potrzeb Klientów i zabezpieczyliśmy możliwość korzystniejszych rozwiązań biznesowych w wielu obszarach.

Najważniejsze zmiany w roku 2015 to:

1) wprowadzenie 3 grup Klientów wg podziału na klastry kosztowe:

- Klient Rozwojowy (inwestycja do 2 mln),

- Klient Kluczowy (inwestycja pomiędzy 2 mln a 17 mln),

- Klient Strategiczny (inwestycja powyżej 17 mln)

2) wprowadzenie nowego klastra kosztowego dla 0-2 mln wartości inwestycji (powstałego z połączenia klastrów 0-1 mln i 1-2 mln)

3) rozszerzenie struktury klastrów do 17 mln wartości inwestycji

4) zwiększenie tolerancji kosztowej wewnątrz klastra poprzez wzrost cen maksymalnych

5) wprowadzenie nowych rabatów dla Klienta:

- za wczesne podpisanie umowy rocznej,
- za deklarację 100% udziału cennika,
- za wysoki udział wydatków w kanale TVN (dotyczy Klientów Rozwojowych)

6) wprowadzenie pakietów demograficznych w kanale TVN

Wierzymy, że nadchodzący rok będzie dla wszystkich współpracujących z nami Klientów okresem wzrostu i biznesowego rozwoju. Zrobimy wszystko, aby naszymi działaniami do tego rozwoju w istotny sposób się przyczyniać.