Wybory Prezydenckie 2015

Szanowni Państwo,

Zbliżają się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały zaplanowane na dzień 10 maja 2015 r.

W związku z powyższym zachęcamy do zakupu ogłoszeń wyborczych w stacjach reprezentowanych przez TVN Media: TVN, TVN 7, TV Puls, TVN 24, TVN 24 BiŚ, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, TV Disco, 4fun.tv, Mjuzik.tv, Puls2, Power TV i Adventure HD.

Ogłoszenia wyborcze emitowane będą w specjalnie oznaczonych blokach. Ich emisja musi zostać zakończona do dnia 8 maja 2015 r. do godz. 24:00.

Kampanie sprzedawane są wg cennika emisji ogłoszeń wyborczych, który znajduje się poniżej. Na wszystkie obowiązuje przedpłata w wysokości 100%.

Jednocześnie informujemy, że zlecenie kampanii wyborczej może złożyć jedynie Komitet Wyborczy lub upoważniona Agencja na podstawie pełnomocnictwa od Komitetu Wyborczego, po przedstawieniu stosownych dokumentów.

Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą i przez kogo są finansowane.

Stacje zastrzegają sobie prawo ostatecznej akceptacji lub odrzucenia emisji ogłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy TVN Media.