RABAT OKRESOWY - WYPRZEDAŻOWY
W OPCJI ZAKUPU FORM NIESTANDARDOWYCH W TVN
MARZEC 2019

Zgodnie z postanowieniami punktu 3.3.7. dokumentu „TVN MEDIA - Polityka Handlowa Programów Telewizyjnych”, oferujemy możliwość skorzystania z rabatu okresowego – wyprzedażowego. Rabat ten, w wysokości 40% dla Kontrahentów działających w imieniu własnym i na rzecz Reklamodawców klastrowych i/lub Reklamodawców klastrowych oraz w wysokości 20% dla Kontrahentów działających w imieniu własnym i na rzecz Reklamodawców z negocjowanymi rabatami inwestycyjnymi w TVN i/lub Reklamodawców z negocjowanymi rabatami inwestycyjnymi w TVN.

Rabaty te, stosuje się do Zleceń emisji realizowanych w marcu 2019r. w opcji zakupu Formy Niestandardowe (punkt 2.12. dokumentu „TVN MEDIA - Polityka Handlowa Programów Telewizyjnych”) w Programie TVN.

W okresie wyprzedaży tj. do dnia 22 marca 2019r. dostępny jest wyłącznie jeden ekskluzywny pakiet Form Niestandardowych połączony z możliwością przyznania Reklamodawcy tytułu „Partner Programu TVN”. Z wyprzedażowego rabatu / ekskluzywnego pakietu może skorzystać jedynie Kontrahent działający w imieniu własnym i na rzecz Reklamodawcy i/lub Reklamodawca, który złoży jako pierwszy potwierdzone, pisemne Zlecenie emisji w okresie wyprzedaży.