KOMUNIKAT
ze Spotkania Nadawców Telewizyjnych
z dnia 23 stycznia 2019 r.

W dniu 23 stycznia 2019 r. w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli nadawców telewizyjnych działających na polskim rynku mediów, którego przedmiotem było określenie formy uczestnictwa nadawców w procesie współtworzenia badania konsumpcji mediów. Było to kolejne, trzecie spotkanie, które ponownie zgromadziło reprezentację prawie całego rynku nadawców. Stacje telewizyjne, których przedstawiciele byli obecni na spotkaniu odpowiadają za blisko 90% udziałów w rynku.

Zdecydowana większość obecnych na spotkaniu Nadawców Telewizyjnych uznała za kluczową potrzebę spójnego i jednolitego wyrażania stanowiska przez media telewizyjne w procesie prac nad nowym badaniem konsumpcji mediów. Podkreślono również, że dalsze formułowanie przez nadawców ocen oraz postulatów powinno dokonywać się w sposób bezpośredni, wynikający z ich gotowości do zaangażowania oraz dodatkowego wsparcia merytorycznego procesu.

Zgodnie z powyższą ideą, jednomyślnie zdecydowano o potrzebie powołania organizacji Media Owners Committee, która w imieniu i na rzecz nadawców telewizyjnych uczestniczyć będzie w pracach nad badaniem konsumpcji mediów oraz działać w innych obszarach jakie jej członkowie uznają za istotne.

W tym celu postanowiono o rozpoczęciu prac nad prawną i organizacyjna formą Media Owners Committee, tak aby w możliwe krótkim czasie organizacja ta mogła współpracować z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji oraz innymi stronami zaangażowanymi w projekt badania konsumpcji mediów.

Jednocześnie powołano spośród uczestników spotkania ośmioosobową grupę, która w pierwszym rzędzie dokona analizy i zgromadzi uwagi nadawców telewizyjnych wobec aktualnego stadium prac nad badaniem konsumpcji mediów.

Warszawa, dnia 5 lutego 2019 r.

Uczestnicy spotkania:

 • 4FUN MEDIA
 • A+E Networks
 • BBC Studios Polska
 • Disney Media
 • Fox
 • Frame By Frame
 • ITI Neovision
 • Kino Polska
 • Polcast Media Distribution
 • Polsat Media Biuro Reklamy
 • Red Carpet
 • Stopklatka
 • Telewizja Polska
 • Telewizja Puls
 • Telewizja Republika
 • Telewizja WP
 • TVN Discovery
 • TVN Media Biuro Reklamy
 • VIMN Poland
 • winnicki.tv
 • NBCUniversal International Networks

Powyższa Grupa Nadawców Telewizyjnych posiada łącznie 90% udziałów w polskim rynku telewizyjnym.

 

Grupa TVN i Discovery Polska wspiera inicjatywę współpracy nadawców w obrębie MOC wierząc, że jest to pierwszy krok do powołania polskiej joint industry comittee (JIC). Wobec mnożących się wyzwań odzwierciedlających dynamikę zmian w otoczeniu biznesowym, środowisko mediów i reklamodawców powinno pozostawać w dialogu, wypracowując rozwiązania oparte na zrozumieniu i dążeniu do rozwoju, będące korzyścią dla wszystkich uczestników rynku. Wierzymy, że silna reprezentacja Klientów w nowych strukturach zapewni podejmowanie prawidłowych decyzji gwarantujących postęp i maksymalizujących efektywność.
Piotr Tyborowicz, członek zarządu TVN i Discovery Polska oraz dyrektor Biura Reklamy TVN Media