II tura Wyborów Samorządowych 2014

Szanowni Państwo,

Zbliża się druga tura wyborów samorządowych, która zostanie przeprowadzona 30 listopada.

W związku z powyższym zachęcamy do zakupu ogłoszeń wyborczych w stacjach reprezentowanych przez TVN Media: TVN, TVN 7, TV Puls, TVN 24, TVN 24 BiŚ, TVN Style, TVN Turbo, TVN Meteo, TV Disco, 4fun.tv, Mjuzik.tv, Puls2, ITV, Ale Kino+, nSport+, Canal+Sport, Domo+, Kuchnia+, Planete+.

Ogłoszenia wyborcze emitowane będą w specjalnie oznaczonych blokach i muszą zostać zakończone do dnia 28 listopada 2014 do godz. 24:00.

Kampanie sprzedawane są wg cennika emisji ogłoszeń wyborczych, który znajdziecie poniżej. Na wszystkie obowiązuje przedpłata w wysokości 100%.

Jednocześnie informujemy, że zlecenie kampanii wyborczej może złożyć jedynie Komitet Wyborczy lub upoważniona Agencja na podstawie pełnomocnictwa od Komitetu Wyborczego, po przedstawieniu stosownych dokumentów.

Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą i przez kogo są finansowane.

Stacje zastrzegają sobie prawo ostatecznej akceptacji lub odrzucenia emisji ogłoszenia.

Szczegółowych informacji udziela Dział Handlowy TVN Media