KONKURS TVN
„WSZYSTKIE WYMIARY ROZRYWKI”

Wiosenna odsłona ramówki TVN zaskakuje różnorodnością formatów i możliwości komunikacji marek. Gwiazdy ruszają w podróż do widza, by wciągnąć go w nowy wymiar rozrywki. To wyjątkowa przestrzeń do tworzenia inspirujących rozwiązań. Wypełnij formularz konkursowy i zawalcz o nagrody!

TO PROSTE: WSKAŻ, KTÓRY PROGRAM WIOSENNEJ RAMÓWKI TVN TO NAJLEPSZA PRZESTRZEŃ DO OPOWIEDZENIA WIELOWYMIAROWEJ HISTORII TWOJEJ MARKI?

DO WYGRANIA:
1x KAMERA INSTA360
5x GŁOŚNIK JBL Z EFEKTEM LED
10x ORGANIZER PROWORLD OD AZJA EXPRESS
20x KODY PLAYER.PL Z HBO MAX

GALERIA ZDJĘĆ Z PLANU:

   

  FORMULARZ KONKURSOWY:

  Który program wiosennej ramówki TVN to wg Ciebie najlepsza przestrzeń do zbudowania wielowymiarowej historii Twojej marki?

  Wskaż tytuł i krótko uzasadnij swoją odpowiedź:

  TWOJE DANE KONTAKTOWE:

  Imię i nazwisko:

  Firma:

  Firmowy adres e-mail:

  Konkurs „Witamy w konkursie” edycja konkurs „Wszystkie wymiary rozrywki”, trwa od 01-31.03.2023 Jury nagrodzi 16 autorów najciekawszych, najbardziej oryginalnych, kreatywnych i niestandardowych opisów. Dodatkowo jury wyróżni 20 autorów najbardziej niestandardowych opisów.

  Autor najciekawszej, najbardziej oryginalnej, kreatywnej i niestandardowej odpowiedzi  otrzyma nagrodę główną – Kamerę Insta 360, pięciu autorów oryginalnych, kreatywnych, i niestandardowych odpowiedzi zostanie wyróżnionych Głośnikiem JBL z efektem LED, dziesięciu autorów kreatywnych i niestandardowych odpowiedzi zostanie wyróżnionych Organizerem ProWorld od Azja Express, dwudziestu autorów niestandardowych odpowiedzi zostanie wyróżnionych Kodami Player.pl z HBO Max.

  Zwycięzcy zostaną zawiadomieni o przyznaniu nagrody drogą mailową w terminie do 14.04.2023r.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Uczestników konkursu pod tytułem „Witamy w konkursie" edycja Konkurs TVN „Wszystkie wymiary rozrywki”.

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TVN Media sp. z o.o. (dalej „TVN Media”, „my”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. TVN Media jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa TVN”). Możesz się skontaktować z nami pod adresem iod@tvn.pl lub z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@discovery.com.

  Skąd TVN Media ma Twoje dane?

  Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie gdy zarejestrowałeś/łaś zgłoszenie  do udziału w konkursie pod tytułem „Witamy w konkursie" edycja Konkurs TVN „Wszystkie wymiary rozrywki” („Konkurs”) poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej https://www.tvnmedia.pl/konkurstvn  lub poprzez wysłanie  e-maila na adres reklama@tvn.pl.

  Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TVN Media?

  TVN Media przetwarza Twoje dane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu weryfikacji uczestnika Konkursu, rozstrzygnięcia Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu, publicznego podania imienia, nazwiska zwycięzców Konkursu i adresu, dla archiwizacji w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami a także zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  TVN Media przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

  a) umożliwienie uczestnikowi Konkursu wzięcia w nim udziału,

  b) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu,

  c) archiwizacja dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  Dane osobowe w celu opublikowania informacji o zwycięzcach Konkursu przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.

  Czy musisz podać TVN Media swoje dane osobowe?

  Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adresu e-mail jest dobrowolne jednakże nie podanie ich uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie.

  Jakie masz uprawnienia wobec TVN Media w zakresie przetwarzanych danych?

  Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  Jeśli Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne możesz zażądać ich sprostowania. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy dane są prawidłowe.

  Jeśli wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, możesz żądać usunięcia Twoich danych. W takim przypadku możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Twojego sprzeciwu.

  Jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

  Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN Media do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

  Masz  prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

  przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją, dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  Możemy udostępnić Twoje dane osobowe:

  podmiotom z grupy do której należy TVN Media w celu realizacji celów Konkursu właściwym organom państwowym, w zakresie bezpośrednio wynikającym z tych przepisów.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

  Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez TVN Media do zakończenia Konkursu. Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą przetwarzane ponadto do czasu przedawnienia roszczeń TVN Media i uczestników Konkursu związanych z organizacją Konkursu.

  Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

  TVN nie przekazuje Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy tworzyć Twój profil w oparciu o Twoje dane osobowe?

  Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. TVN Media nie będzie także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.