DISCOVERY HISTORIA - 30 ROCZNICA KATASTROFY W CZARNOBYLU

Odkrywanie tajemnic przeszłości oraz rozświetlanie mroków dziejów jest wizytówką kanału Discovery Historia. Programming ten trafia szczególnie do męskiego widza z miasta (AFF Ix 175) jak również piastującemu najwyższe stanowiska kierownicze (AFF Ix 172).

30 lat po najpoważniejszym w historii wybuchu elektrowni atomowej, 2 naukowców uzyskało dostęp do terenu wokół budynków w Czarnobylu. Biolog Rob Nelson i antropolog Mary-Ann Ochota są pierwszymi naukowcami, którzy zyskali nieograniczony dostęp do strefy zagrożenia w Czarnobylu. Badają co się dzieje w środowisku naturalnym i zwierzętami na najbardziej skażonym skrawku ziemi. Ich odkrycia są naprawdę zaskakujące.

Źródło: NAM, Q1 2016, AFF Ix M16-49c50+, M16-49 Top Management vs A16-49