Polityka Handlowa 2022

Szanowni Państwo,

Przez ostatnie miesiące obserwujemy wzrost zapotrzebowania na komunikację w telewizji i digitalu. Cieszy nas determinacja Klientów w realizacji nowych celów marketingowych. COVID przyspieszył wiele zmian, zweryfikował efektywność dotychczas stosowanych rozwiązań i skłonił do poszukiwania nowych możliwości. Ich wykorzystanie to zadanie dla wszystkich uczestników rynku.

Przekazujemy tekst Polityki Handlowej, który opisuje zasady sprzedaży czasu reklamowego w kanałach reprezentowanych przez TVN Media w roku 2022. Wierzymy, że wprowadzone zmiany stworzą dodatkowe korzyści i polepszą skuteczność oferowanej komunikacji.

Szczególną uwagę zwracamy na nowe grupy rozliczeniowe pakietów, które lepiej definiują charakterystykę produktów i zwiększają precyzję ich dotarcia. Zmiana ta wykorzystuje nowe możliwości panelu Nielsena, w którym zwiększenie liczby urządzeń pomiarowych umożliwia bardziej precyzyjną identyfikację targetów i większą skuteczność działań reklamowych.. Respektując prośby o wydłużenie okresu niezbędnego do adaptacji narzędzi wykorzystywanych w planowaniu, rozliczenia w grupach prowadzone będą od 1 marca.

Poniżej lista innych istotnych zmian:

  • korekta cen oraz nowe poziomy wydatków dla klastrów w TVN i kanałach tematycznych
  • brak pakietu MUX, wprowadzenie nowego pakietu Zasięg
  • każdy pakiet ma własny koszt CPP, który zastąpił indeksowanie ceny do wskazanego pakietu bazowego
  • struktura pakietów uwzględnia ewolucję widowni kanałów i wprowadzenie nowych grup rozliczeniowych.

Proces podpisania umów rocznych zostanie zakończony 18 marca 2022. Wszystkie szczegółowe informacje zawarte są w opublikowanym tekście.

Wierzymy, że najbliższy rok to czas rozwoju rynku reklamy. Chcemy, żeby nasza oferta współpracy proces ten wspierała.

Piotr Tyborowicz

Polityka Handlowa Programów Telewizyjnych TVN Media 2022