Gazeta Lubuska to największy w województwie lubuskim dziennik regionalny.  Misją gazety jest bycie blisko Czytelnika i ważnych w jego życiu spraw. Często interweniuje, aby nieść pomoc w bardzo trudnych sytuacjach losowych. Codziennie publikuje teksty, które powstały po zgłoszeniach mieszkańców regionu, listy oraz zdjęcia czytelników. Od lat prowadzi Dział Łączności z Czytelnikami. Gazeta organizuje w ciągu roku kilkadziesiąt konkursów dla regionalnych liderów różnych środowisk.  Szczególną opieką otacza prenumeratorów, także wydań cyfrowych.

Profil użytkowników

DOSTĘPNOŚĆ W PRODUKTACH

online